Lezingen 2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Tosquelles zei "La psychothérapie institutionnelle n'existe pas, c'est l'analyse institutionnelle qu'il faut sans cesse mettre au travail.’ Met andere woorden dé Institutionele Psychotherapie op zich bestaat niet en er kan pas iets verschijnen, daar waar mensen hun instelling steeds opnieuw blijven in vraag stellen, denken en heruitvinden. Deze avonden hebben als bedoeling een moment van ontmoeting te creëren waarin inspiratie kan opgedaan worden, ervaringen uitgewisseld kunnen worden, om een institutionele analyse gaande te kunnen houden. De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken met IP.

Dit jaar nemen we als centraal thema ‘La boîte à outils’ verwijzend naar een uitspraak van Jean Oury dat iedereen eigenlijk zijn eigen “gereedschapskoffer” zou moeten samenstellen in het werken met mensen.

 

Donderdag 17 oktober 2019 om 19u30


Ontwikkel uw rechtmatige eigenaardigheid.


Tomas Geyskens start de reeks, hij is doctor in de filosofie en psychoanalyticus, lid van de Belgische School voor Psychoanalyse. Hij werkt in vzw Zonnelied, een instelling binnen het VAPH.

Vanuit enkele portretten van bewoners kunnen we samen denken en spreken over hoe we een omgeving kunnen onderhouden die hen, en ons, in staat stelt gestalte te geven aan een eigen verlangen.

 

Donderdag 28 november 2019 om 19u30


Jos Verbist is onze volgende spreker. Hij komt uit een andere hoek: de theaterwereld. Jos Verbist is een Vlaams film-, televisie- en theateracteur en regisseur. Hij is sinds 1997 ook de artistiek directeur van Theater Antigone. Jos Verbist begeleidde vroeger theaterprojecten met psychotische jongeren. Ook hij komt ons vertellen over zijn gereedschapskoffer.

 


Donderdag 30 januari 2020 om 19u30


De dagelijkse zorg van en voor de equipe binnen een afdelingswerk: tussen productief en creatief

An Waterschoot en Katrien Libbrecht werken beiden in het PC Gent-Sleidinge. Aan de hand van ideeën, hypothesen, uitspraken en citaten uit ‘Psychiatrie et psychothérapie institutionelle’ van Jean Oury en ‘De la personne au groupe. À propos des équipes de soin.’ van François Tosquelles, gaan we aan de slag met de vraag: hoe vanuit een dagdagelijkse zorg van en voor de equipe een creatief werk op een afdeling mogelijk maken? We belanden onvermijdelijk bij de overdracht in al zijn hoedanigheden.

 


Donderdag 20 februari 2020 om 19u30


Tussen zorg en kunst


De volgende aan de beurt is Wim Haeck, werkzaam in Villa Voortman.

Villa Voortman ontvangt mensen met een ernstige psychiatrische en verslavingsproblematiek. Vaak gaat deze samenhang ook gepaard met een heleboel andere problemen, waardoor hun herstelproces een erg traag en grillig verloop kent. Villa Voortman is een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Gent die haar deuren openzet voor bezoekers die vaak de aansluiting met de reguliere hulpverlening zijn kwijtgeraakt. De werking van Villa Voortman vertrekt fundamenteel vanuit de vraag ‘wie zijn de bezoekers?’ eerder dan vanuit een vooraf bepaald therapeutisch ideaal (‘wat willen wij voor de bezoekers?’), met als doel om tot echte ontmoeting te komen.

 


Donderdag 19 maart 2020 om 19u30


Gemeenschappelijke werktuigen binnen de pluraliteit van een instelling


In maart wil het team van PSC St-Alexius uit Elsene graag komen getuigen over hun werk, zowel binnen hun residentiële afdeling als de post-kuur. Ze gaan op zoek naar gemeenschappelijke werktuigen binnen de pluraliteit van de instelling en hoe IP hierin een plaats kan hebben.

 


Donderdag 9 april 2020 om 19u30


Marc Ledoux (werkzaam in La Borde en bezieler van de institutionele psychotherapie in Vlaanderen)

 


Donderdag 14 mei 2020 om 19u30


Instrumenten in het dagelijkse leven binnen Albe


In april zullen enkele mensen van Albe spreken over wat voor hen instrumenten zijn in de zorg en het dagelijkse leven in Albe.

 

 

Praktisch:

Om voldoende zitplaatsen te voorzien, zouden wij u willen vragen telkens ten laatste 1 week op voorhand te laten weten dat u aanwezig zal zijn. U vindt de uiterste verwittigingsdatum bij de desbetreffende lezing.

 

U kan zich inschrijven via mail: directie@albevzw.be

Het kasteel en nieuwbouw

Lobelialaan 14

2950 Kapellen

03/665 31 05

info@albevzw.be

Het huis 

Christiaan Pallemansstraat 74

2950 Kapellen

03/315 06 89

info@albevzw.be