WelkomAlbe is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder voor meerderjarigen.

Wij bieden zowel woon- als dagondersteuning aan voor personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- persoonlijkheids- en/of psychiatrische problemen.

foto kasteel en nieuwbouw